Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Mukamatti & Matti - äidinkielen harjoituskirjat / Opettajan opas

Äidinkielen työkirja koostuu äänteiden perusharjoitteista, joita kutakin on 4 sivullista /äänne.

Sivutyyppi 1

Opittava äänne kirjoitetaan isona kokona päällekirjoituksena. Huom: oppilaan tulee itse merkitä opittavan äänteen oikea aloituskohta.

Sivutyyppi 2

Opittava äänne kirjoitetaan oikeaan kohtaan viivastolle. Se liitetään myös jo opittuihin äänteisiin ja kirjoitetaan tavuja tai lyhyitä sanoja.

Sivutyyppi 3

Opittava äänne tunnistetaan sanoista. Se vahvistetaan päällekirjoituksena. Luetaan sanoja.

Sivutyyppi 4

Sanojen täydennystehtävä. Sanat täydennetään jo opituilla äänteillä. Luetaan sanoja.

HUOM ! KIERRESIDONTA mahdollistaa oppilaan itsenäisen oman työnsä tarkastuksen. Tehtäessä tehtäviä sivutyypeiltä 3 ja 4 tulee kirja kääntää siten, että vain työn alla oleva sivu on nähtävillä.

Kertausaukeamat:

  • Aina 4 uuden opitun äänteen jälkeen
  • Saneluja, alku-ja loppuäänteen tunnistusta
  • Kuvan ja sanan yhdistämistä
  • Sanaristikoita
  • Alku- ja lopputavujen yhdistämistä, sanojen kirjoittamista
  • Kirjan alussa ja lopussa oman osaamisen arviointilomake