Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Mukamatti & Matti - äidinkielen harjoituskirjat / Kenelle

Äidinkielen harjoituskirja esi- ja alkuopetukseen.

Soveltuu:
  • esiopetukseen
  • harjaantumisopetukseen (a-a, ya)
  • mukautettuun opetukseen (a-a, 1-3 lk)
  • maahanmuuttajaopetukseen
  • tukiopetukseen
  • sopii hyvin myös eriyttäväksi harjoituskirjaksi yleisopetukseen esim. lukutaitoisille koulutulokkaille
  • 1. lk:n jälkeen lisäharjoitusta vaativalle oppilaalle "kertauskirjaksi"

Erityisopettajan materiaalit ja pitkä kokemus on koottu samojen kansien sisään. Ennen julkaisua materiaali on ollut kokeilukäytössä erityiskouluissa Tampereella ja ympäristökunnissa.

Miksi Mukamatti tehtiin ?

Perusharjoitteet

Käytettävissä olevissa opetusmateriaaleissa ei ole huomioitu erityisoppilaan hitautta oppimisessa ja tarvetta runsaaseen perusharjoitteluun. MUKAMATISSA perusharjoitteita on 4 kertaa enemmän kuin muissa saatavilla olevissa oppikirjoissa. Perusharjoitteluun kuuluu myös runsaasti päällekirjoitusharjoitusta, mikä tukee hahmotushäiriöistä kärsivän lapsen työskentelyä.

Ulkoasu

Oppimisvaikeuksista kärsivällä oppilaalla on tyypillisesti myös hahmotushäiriöitä. Siksi oppikirjan tulisi olla selkeä, yksinkertainen ja silti motivoiva. Tehtävien tulee olla rakenteeltaan johdonmukaisia ja sisällöltään loogisia. Tehtävätyyppien määrä kirjassa tulee olla rajoitettu.

Sisältö

Äänteiden opetuksessa on tukena runsas kokonaissanahahmojen määrä. Näin opittava äänne liittyy konkreettisesti johonkin nähtävään kuvaan ja sanaan, näin irtonaisten ja merkityksettömien tavujen opettelulta vältytään.