Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Suomen Lukkari oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.12.2020. Viimeisin muutos 8.12.2020.
1. Rekisterinpitäjä: Suomen Lukkari oy, Ippisenkatu 5, 33300 Tampere, Y-tunnus 0721463-4
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Jari Leinonen, jari.leinonen@suomenlukkari.fi, 0405051936
3. Rekisterin nimi: Yrityksen asiakasrekisteri
4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käsitellään Suomen Lukkari oy:n laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Suomen Lukkari oy:lle.
5. Rekisterin sisältämät tiedot:
Suomen Lukkari oy:n käyttäjärekisteri sisältää tilaustapahtuman kannalta välttämättömät tiedot (nimi, toimitussoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaustiedot, suoramarkkinointilupa, tilaus ja palautustiedot)
6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta ulkopuolisille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
9. Tarkastusoikeus, kielto-oikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisteröidyllä asiakkailla on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

.