Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.


Vesseli - äidinkielen harjoituskirja / Kertaussivut

Kertausaukeamat:

  • Aina 4 uuden opitun äänteen jälkeen
  • Saneluja, alku-ja loppuäänteen tunnistusta
  • Kuvan ja sanan yhdistämistä
  • Sanaristikoita
  • Alku- ja lopputavun etsimistä
  • Sanojen kokoamista annetuista tavuista
  • Sanojen kirjoittamista
  • Luokittelu ja yläkäsiteharjoituksia
  • Sarjakuvasivuille oppilas voi tuottaa itse lauseita tai kirjoittaa annetut lauseet oikeille paikoille puhekupliin