Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.


Vesseli - äidinkielen harjoituskirja / Kenelle

Harjoituskirja suomen kielen perustaidot hallitseville.

Soveltuu:
  • harjaantumisopetukseen (a-a, ya)
  • erityisopetukseen (a-a, 1-3 lk)
  • maahanmuuttajaopetukseen
  • tukiopetukseen

Kuten Mukamatin kaikki kirjat, myös Vesseli-kirja on suunniteltu sisällöltään selkeäksi vastaamaan erityisopetuksen tarpeita. Iloksemme olemme saaneet kuulla, että yhä kasvavassa määrin kirjoja käyttävät erityisoppilaiden lisäksi maahanmuuttajat, suomea vieraana kielenä opiskelevat "paluumuuttajat" sekä myös yleisopetuksessa ala-asteen oppilaat.

Vesseli-kirja vaatii käyttäjältään äidinkielen perustaidot. Se vaikeutuu asteittain alkaen tavu- ja sanatason tehtävistä edeten lauseenmuodostukseen, luokittelu- ja yläkäsitteen muodostustehtäviin. - Suomen kielessä esiintyvät vieraat kirjaimet opetetaan kirjan lopussa. Kirjan lopussa on erillisiä lisätehtäväsivuja sekä saneluruudukoita.

Sisältää erillisiä lisätehtäväsivuja.

Miksi Vesseli tehtiin ?

Perusharjoitteet

Käytettävissä olevissa opetusmateriaaleissa ei ole huomioitu erityisoppilaan hitautta oppimisessa ja tarvetta runsaaseen perusharjoitteluun. Suuraakkosin valmistettua materiaalia on vähän saatavilla. VESSELISSÄ perusharjoitteita on runsaasti enemmän kuin muissa saatavilla olevissa oppikirjoissa. Perusharjoitteluun kuuluu myös runsaasti päällekirjoitusharjoitusta, mikä tukee hahmotushäiriöistä kärsivän lapsen työskentelyä. Vesselissä on varattu tilaa kirjoittamiselle. Perusviivasto on vahvistettu kirjoijoittamista helpottamaan.

Rakenne

Vesseli on rakenteeltaan selkeä, johdonmukainen, riittävän yksinkertainen ja helposti hahmoltettava. Siksi oppilas voi edetä itsenäisesti, omassa tahdissaan.

Sisältö

Vesselin aiheet ovat lapsiläheisiä, motivoivia ja loogisesti esitettyjä. Tehtävätyypit ovat monipuolisesti vaihtelevia. Kirjassa on runsaasti eriyttävää materiaalia. Aiheita käsitellään selkeinä yläkäsitteisiin kuuluvina kokonaisuuksina.