Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Sanamatti - Äidinkielen harjoitusmonisteet / Sisältö

Sanamatti sisältää seuraavat osiot:

1. Lukemisen- ja kirjoittamisen harjoituksia

  • tavu-ja sanatasolla
  • lausestasolla
  • ng-äänteen harjoituksia

Tehtävät vaativat lyhytkestoista työmuistia. Ne tukevat kokonaissanahahmojen kautta tapahtuvaaa oppimista. Harjoituksissa painotetaan äänteen keston erottelua (pitkä vokaali ja geminaattaa).

2. Parisaneluharjoituksia

  • pitkästä vokaalista ja
  • geminaatasta