Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Mukamatilda - äidinkielen harjoituskirja / Opettajan opas

Mukamatilda - Äidinkielen työkirja koostuu suomen kielen perusharjoitteista, joita kutakin on 4 sivullista / äänne.

Sivutyyppi 1

Tavurajan etsimisharjoitus. 10 sanaa tavutettuina
 • lue koko sarake
 • peitä koko sarake
 • etsi tavurajat sanoista, merkitse tavurajat
 • kirjoita sanat käyttäen tavuviivaa
 • tarkista
Lisäksi sivulla on kertauksena kirjaimen muodon harjoitustehtäviä. UUTENA juhlakirjain- arkikirjain vertailu.

Sivutyyppi 2

Sanatason kirjoitusharjoitus. Numeroi kuvat edellisen sivun sanojen perusteella. Käännä sanalistasivu pois näkyvistä ja kirjoita kuville nimet. Tarkista työsi kääntämällä sanalistasivu uudestaan näkyviin.

HUOM ! "Mukamatildan sivutyyppiä 2 tehtäessä tulee sivun 1 olla piilossa."
"Tarkistusvaiheen oppilas voi suorittaa itsenäisesti avaamalla koko aukeaman esiin."

Sivutyyppi 3

Tuttuihin kuviin tulee valita kolmesta annetusta vaihtoehdosta 1-2 oikeaa sanaa, jotka merkitään rastilla. Saaduista sanoista muodostetaan lause. Muistutus isosta alkukirjaimesta ja pisteestä ohjaavat lauseenmuodostusta.

Kertausaukeamat:

 • Aina 4 uuden opitun äänteen jälkeen
 • Saneluja, alku-ja loppuäänteen tunnistusta
 • Kuvan ja sanan yhdistämistä
 • Sanaristikoita
 • Alku- ja lopputavujen etsimistä
 • Sanojen kokoamista annetuista tavuista
 • Sanojen kirjoittamista
 • Luokittelu ja yläkäsiteharjoituksia
 • Sarjakuvasivuille oppilas voi tuottaa itse lauseita tai kirjoittaa annetut lauseet oikeille paikoille puhekupliin.