Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Lukukirja - Ymmärtävän lukemisen tehtäväkirja / Kenelle

Kirja soveltuu ikä- ja luokkatasoon katsomatta kaikille sujuvan ja ymmärtävän lukemisen harjoitusta tarvitseville oppilaille. Lukukirja harjaannuttaa mekaanisen lukutaidon ohella ymmärtävää lukemista. Tehtävät liittyvät lyhyeen tavutettuun tekstiin. Jokaisesta suomenkielen kirjaimesta on oma kokonaisuus.

Kenelle?

Mekaanisen lukutaidon osaavalle oppilaille, jotka tarvitsevat ymmärtävän lukemisen harjoituksia. Luokka-astetta ei ole rajattu.

Miksi?

Kielellisen kehityksen häiriöt ilmenevät usein myös ymmärtävän lukemisen puolella. Lukeminen voi olla hidasta eikä motivaatiota harjoitella ole.

Millainen?

Kirjan tekstit ovat lyhyitä. Aihepiirit ovat lapsen maailmaa lähellä. Niihin on helppo samaistua ja ne motivoivat lasta lukemaan. Tehtävät ovat monipuolisia. Kirjan rakenne on selkeä. Tämä varmistaa sen, että oppilas tietää aina mitä hänen tulee tehdä jokaisessa tehtävässä.

Kun harjoittelet lukemista tämän kirjan avulla, opit:

  1. Lukemaan eri pituisia sanoja, myös pitkiä.
  2. Lukemaan sujuvasti.
  3. Ymmärtämään lukemaasi.
  4. Etsimään tietoa tekstistä.
  5. Ymmärtämään kirjoitetun ohjeen.
  6. Toimimaan ohjeen mukaan.
  7. Hahmottamaan sanakokonaisuuksia.
  8. Erottamaan sanat toisistaan.
  9. Muistamaan sanavälit.
  10. Kirjoittamaan lauseita.