Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Mukamatti - äidinkielen harjoituskirja / Sivutyyppi 2

Opittava äänne kirjoitetaan oikeaan kohtaan viivastolle. Se liitetään myös jo opittuihin äänteisiin. Kirjoitetaan tavuja tai lyhyitä sanoja.