Tilauskori (0,00€) Tee tilaus
Tilauskori on tyhjä.

Mukamatti - äidinkielen harjoituskirja / Kertaussivut

Kertausaukeamat:

  • Aina 4 uuden opitun äänteen jälkeen
  • Saneluja, alku-ja loppuäänteen tunnistusta
  • Kuvan ja sanan yhdistämistä
  • Sanaristikoita
  • Alkutavun etsimistä
  • jne.